Chính sách và quy trinh xử lý khiếu nại

Chính sách và quy trinh xử lý khiếu nại
Ngày đăng: 13/03/2024 12:48 PM

  I. CHÍNH SÁCH QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI

  1. Đối tượng khiếu nại:

  • Là tổ chức, cá nhân có sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do DDP Hoa lụa cao cấp cung cấp (trường hợp đặc biệt khách hàng có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp).

  2. Hình thức khiếu nại:

  • Khách hàng khi có khiếu nại, phản ánh về sản phẩm, dịch vụ do DDP Hooa lụa cao cấp cung cấp có thể khiếu nại trực tiếp tại Showroom  hoặc gián tiếp bằng cách gọi điện đến số 083.709.0088 hoặc 028.3865.5004, gửi mail tới ddphome.sale@gmail.com, gửi văn bản hoặc các hình thức khác…

  3. Nguyên tắc giải quyết khiếu nại:

  • DDP Hoa lụa cao cấp có quyền từ chối và không giải quyết các khiếu nại không có cơ sở, bằng chứng hoặc không trực thuộc đơn vị giải quyết.

  II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

  Bước 1. Tiếp nhận và hồi âm khiếu nại

  -Mọi CBNV, đơn vị, Showroom thuộc DDP Hoa lụa cao cấp đều có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh, khiếu nại của khách hàng. 
  -Hồi âm khiếu nại trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại (đối với khiếu nại bằng văn bản, email, điện thoại…) hoặc gửi khách hàng bản copy phiếu tiếp nhận khiếu nại có xác nhận của cấp TP Dịch vụ Khách hàng đối với khiếu nại trực tiếp tại điểm giao dịch.

  Bước 2: Xác minh, xử lý

  Sau khi tiếp nhận được phản ánh, khiếu nại của khách hàng, bộ phận tiếp nhận sẽ chủ động kiểm tra, giải quyết trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình. 
  - Các khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ phận tiếp nhận sẽ được phối hợp chuyển cấp cao hơn để giải quyết theo thẩm quyền (Không quá ½ ngày kể từ khi tiếp nhận).

  Bước 3: Đơn vị, Cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết

  - Đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền theo quy định của DDP Hoa lụa cao cấp tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin khiếu nại của khách hàng để đưa ra kết luận cuối cùng

  Bước 4: Trả lời khách hàng:

  - Khi có kết quả kiểm tra, xác minh DDP Hoa lụa cao cấp  sẽ trả lời khách hàng theo nhiều hình thức: Gọi điện thoại, đến gặp trực tiếp, gửi văn bản phúc đáp, gửi mail……tùy theo hình thức khiếu nại ban đầu. 
  - Nếu khách hàng không đồng ý với kết quả giải quyết: Trong thời gian 7 ngày kế tiếp bộ phận chức năng có trách nhiệm kiểm tra lại từ đầu thông tin khiếu nại và phúc đáp cho khách hàng.

  Bước 5: Kết thúc khiếu nại

  - Lưu hồ sơ và kết thúc khiếu nại

  0
  Zalo
  Hotline