BÌNH HOA CẮM THÀNH PHẨM

BÌNH HOA CẮM THÀNH PHẨM

Bình hoa mẫu đơn vải trắng

Bình hoa mẫu đơn vải trắng

2.300.000đ 2.555.000đ -10%

Bình hoa mẫu đơn vải tone pastel

Bình hoa mẫu đơn vải tone pastel

3.877.000đ 4.308.000đ -10%

Chậu hoa quỳnh trưng đại sảnh

Chậu hoa quỳnh trưng đại sảnh

9.958.000đ 11.065.000đ -10%

Bình hoa quỳnh để bàn

Bình hoa quỳnh để bàn

3.862.000đ 4.291.000đ -10%

Chậu hoa quỳnh vải để bàn

Chậu hoa quỳnh vải để bàn

909.000đ 1.010.000đ -10%

Châu hoa quỳnh giả để bàn

Châu hoa quỳnh giả để bàn

943.000đ 1.047.000đ -10%

Chậu hoa quỳnh vải lụa

Chậu hoa quỳnh vải lụa

2.640.000đ 2.933.000đ -10%

Chậu hoa sen giả

Chậu hoa sen giả

6.202.000đ 6.891.000đ -10%

Bình hoa tú cầu vải cao cấp

Bình hoa tú cầu vải cao cấp

2.410.000đ 2.678.000đ -10%

Chậu hoa mẫu đơn vải cao cấp

Chậu hoa mẫu đơn vải cao cấp

2.115.000đ 2.349.000đ -10%

Bình hoa tú cầu vải

Bình hoa tú cầu vải

734.000đ 815.000đ -10%

Chậu hoa hồng vải cao cấp

Chậu hoa hồng vải cao cấp

1.438.000đ 1.597.000đ -10%

Bình hoa quỳnh

Bình hoa quỳnh

6.015.000đ 6.683.000đ -10%

Bình hoa mẫu đơn để bàn

Bình hoa mẫu đơn để bàn

1.211.000đ 1.346.000đ -10%

0
Zalo
Hotline